Udgivet fre d. 27. nov 2020, kl. 13:25

Konstituering i menighedsrådet

På valgforsamling i Sct. Jørgens sogn den 15. september blev følgende valgt til menighedsrådet:

Bo Møller Linnebjerg
Inger H. N. Harder
Hans Bach Piekut
Ulla Kjærsgaard
Claus Ribe Bagge
Anne-Mette Graubæk
Kirsten M. Larsen
Silja Kjærbo
Birgith Lotzfeldt

Suppleanter:
Annie B. Bech
Helle G. T. Nilsson
Gunver K. Mærsk-Møller
Peter Wraae Poulsen

Medlemmerne til menighedsrådet er valgt for en periode på 2 år.

På møde den 26. november har menighedsrådet konstitueret sig med
Hans Bach Piekut som formand,
Claus Ribe Bagge, næstformand,
Bo Møller Linnebjerg, kasserer og kirkeværge,
Ulla Kjærsgaard, kontaktpersonKategorier Nyheder på hjemmesiden