Torsdag d. 21. marts 2019, kl. 19:30

Hellere levende hund end død løve er titlen på sognepræst Martin Wemmelunds studiekreds over bibelteksten Prædikerens Bog. Titlen er et udsagn fra teksten og vi vil over tre torsdag aftener læse og diskutere den særprægede tekst. Tilmelding til Martin Wemmelund.

Medvirkende
Sted
Sct. Jørgens sognegård, Brydegårdsvej 15, 5700 Svendborg