Torsdag d. 4. april 2019, kl. 19:30

Hellere levende hund end død løve er titlen på sognepræst Martin Wemmelunds studiekreds over bibelteksten Prædikerens Bog. Titlen er et udsagn fra teksten og vi har over to torsdag aftener læst og diskuteret den særprægede tekst. Denne aften er den sidste i rækken af mødeaftener.

Medvirkende
Sted
Sct. Jørgens sognegård, Brydegårdsvej 15, 5700 Svendborg