De nuværende hospitalsbygninger blev opført, efter at en voldsom brand havde raseret stedet i 1712.

Den store bygning er fra 1738. Østgavlen stammer dog fra den tidligere bygning; her er særligt den gamle ”kurveformede” dør interessant. 

Bygningen rummer mødesal (Store sal og Lille sal)
og kontorer.

Den anden bygning – kaldet ”det Lehnske hospital” - er nogle år yngre. Bygningen er opkaldt efter bygherren, den daværende ejer af Hvidkilde, Johan Lehn.

Den rummer idag kontorer.

Vi vil nu gå en tur ind i Store Kloster