Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådsmedlemmer

Valgperioden er 2 år fra 27. november 2022. 
Menighedsrådet har konstitueret sig således:

Claus Bagge Claus Bagge, formand, kontaktperson

formand for forretningsudvalget, næstformand for kirkegårdsbestyrelsen, medlem af valgbestyrelsen

    Helle Margrethe Hansen, næstformand

medlem af forretningsudvalget og af kirkegårdsbestyrelse

Bo Linnebjerg  Bo Linnebjerg, kirkeværge og kasserer

medlem af forretningsudvalget, medlem af udvalg for grøn omstilling, næstformand for provstiudvalget

Ulla Kjærsgaard  Ulla Kjærsgaard

medlem af aktivitetsudvalget, medlem af børne- og ungeudvalget, suppleant for Claus Bagge i kirkegårdsbestyrelsen

Kirsten Marie Larsen  Kirsten Marie Larsen

medlem af aktivitetsudvalget, medlem af børne- og ungeudvalget

Anne-Mette Graubæk  Anne-Mette Graubæk

formand for kommunikationsudvalget, formand for udvalg for grøn omstilling, formand for valgbestyrelsen, suppl. for Helle M. Hansen i kirkegårdsbestyrelsen, medlem i styrelsen for Skole for Kirke og Teologi.

Birgith Lotzfeldt  Birgith Lotzfeldt

formand for aktivitetsudvalget, formand i styringsgruppen for Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde

  Ole Lindgaard Jørgensen

medlem af kommunikationsudvalget og medlem af udvalg for grøn omstilling

  Lise Rostgaard Moestrup

formand for børne- og ungeudvalget, medlem af aktivitetsudvalget

Solveig Andreasen  Solveig Andreasen, kordegn

sekretær for menighedsrådet, medlem af Kommunikationsudvalget

Line Nissen  Line Nissen, sognepræst

medlem af forretningsudvalget, kommunikationsudvalget, aktivitetsudvalget og børne- og ungeudvalget

Thomas Neergaard  Thomas Neergaard, sognepræst

medlem af kommunikationsudvalget, aktivitetsudvalget, børne- og ungeudvalget