Et barns fødsel skal anmeldes. Jordemoderen foretager sædvanligvis anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Dette gøres på borger.dk 

Er moderen ugift kan der inden for 14 dage  fra barnets fødsel afleveres en omsorgs- og ansvarserklæring, hvis faderskabet ønskes anerkendt samtidig med, at fødslen registreres.

Dette gøres ligeledes på borger.dk