Menighedsrådet administrerer kirkens og præsteembedets indtægter og bestyrer kirkens og præsteembedets faste ejendom efter fastsatte regler.

Menighedsrådet foretager indstilling til ledige præstestillinger, administrerer og ansætter medarbejdere ved kirken.

I begyndelsen af hvert kirkeår beslutter menighedsrådet, hvornår de ordinære møder skal afholdes.

Formanden indkalder til mødet og udsender før mødet dagsorden med de punkter, der skal behandles på mødet. Mødet ledes af formanden.

Menighedsrådets møder er offentlige. Dog kan menighedsrådet beslutte, at en sag skal behandles for lukkede døre.

En gang om året afholdes offentligt regnskabsmøde, hvor regnskabet for forrige år forelægges.

 

        Menighedsrådsvalg 2020

Menighedsrådet i Sct. Jørgens sogn holder orienteringsmøde den 13. august kl 19.

Her vil menighedsrådet fortælle om de arbejdsopgaver, det har arbejdet med i de forløbne fire år og hvilke planer, der er for de kommende fire år, hvor mange kandidater, der skal vælges, og datoer og regler for valgforsamlingen.

Læs mere om valg til menighedsråd her