Menighedsrådet administrerer kirkens og præsteembedets indtægter og bestyrer kirkens og præsteembedets faste ejendom efter fastsatte regler.

Menighedsrådet foretager indstilling til ledige præstestillinger, administrerer og ansætter medarbejdere ved kirken.

I begyndelsen af hvert kirkeår beslutter menighedsrådet, hvornår de ordinære møder skal afholdes.


 

 

Formanden indkalder til mødet og udsender før mødet dagsorden med de punkter, der skal behandles på mødet. Mødet ledes af formanden.

Menighedsrådets møder er offentlige. Dog kan menighedsrådet beslutte, at en sag skal behandles for lukkede døre.

En gang om året afholdes offentligt regnskabsmøde, hvor regnskabet for forrige år forelægges.