Næste menighedsrådsmøde den 21. januar 2021. Virtuelt møde.

2020
7. januar
21. januar
26. februar
26. marts aflyst
23. april digitalt møde
19. maj aflyst
16. juni ekstraord.
26. august
24. september
20. oktober
19. november