Menighedsrådsmøde tirsdag den 8. januar 2019

2018
11. januar AFLYST

2017
17. januar
23. februar
28. marts
19. april
18. maj
20. juni
23. august AFLYST
28. september
24. oktober
 

2016
23. november  (konstituering)