Navneændringer behandles i dit bopælssogn. 

 
For borgere født i Sønderjylland i fødselsregistreringskommunen. 
 
På borger.dk kan du finde mere information om navneændring og  anmelde navneændring. 
 
På Ankestyrelsens Familieretsafdeling kan du finde oplysninger om navneloven, lister over godkendte pige- og drengefornavne og liste over frie efternavne.

Det koster 480,- kr. at få behandlet en navnesag. Betaling foregår ligeledes via borger.dk


 

 

Attester rekvireres ved personlig henvendelse til kirkekontoret i bopælssognet eller på borger.dk
 
Se hvilket sogn du bor i