Kirkegårdsvandring på Sct. Jørgens Kirkegård

Sct. Jørgens kirkegård ligner i dag en traditionel landsbykirkegård, der ligger smukt placeret på kanten til Svendborgsund.

Kirkegården er blevet udvidet et utal af gange gennem tiden for at følge med byudviklingen og et større befolkningsgrundlag.

Kirkegårdens historie er knyttet til Sct. Jørgens kirkes historie. Kirkegården havde oprindeligt en meget beskeden størrelse, der hang sammen med, at Sct. Jørgens kirke var en hospitalskirke.

I forbindelse med en omfattende renovering af Sct. Jørgens kirke i 1960-65 blev der foretaget arkæologiske udgravninger og man fandt under kirkens gulv rester af et lille kapel af træ fra den tidlige middelalder på ca. 5 x 7 meter. Kapellet var til brug for de spedalske, der i denne periode levede her isoleret uden for byen. Der blev udgravet skeletter, der havde tydelige tegn på spedalskhed.

Kirken blev senere sognekirke og kirkegården blev udvidet for at følge med byudviklingen og en voksende befolkning.

Vi vil gerne tage jer med på en lille rundtur på kirkegården sammen med den tidligere graver Jens Andersen, der vil vise smukke steder på kirkegården og ændringer i gravstedskulturen fra store grave til mere simple og anonyme grave.

Følger vi stien fra hovedindgangen forbi kirken til venstre, møder vi den gamle afdeling af kirkegården.

1* Fotograf Peder N. Saxdorfs gravsted.

 

Lige så længe man har sat gravminder, lige så længe har det været vigtigt at fortælle, hvem afdøde var, hvad vedkommende var, og hvornår vedkommende levede. Siden den tidlige middelalder har man så typisk brugt en gravsten til disse informationer.

Gravstene over fotograf Peder N. Saxdorff (1832- 1896) og Peter Albert Saxdorff er eksempler på gravsten, der tårner sig op mod himlen, ledsaget af flere linjers tekst, hvor hvert enkelt bogstav sirligt er indhugget i stenens overflade.

Sådan så en gravsten typisk ud i 1800-tallet.

 

Gå videre til Station 2